Để chỉnh sửa thông tin số điện thoại, sau khi Đăng Nhập, Quý khách nhấn vào tên đăng nhập trên trang web.
Tiếp đó ở mục Thông Tin Liên Lạc bên dưới, ở ô Số Điện Thoại, bấm vào nút Chỉnh Sửa và điền vào số điện thoại muốn cập nhật.
Chọn Lưu để hoàn thành cập nhật.