Để xác thực email, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
1. Nhấn vào <Tên đăng nhập>
2. Chọn nục <Tóm tắt> tại Hồ sơ của tôi
3. Chọn <Nhấn vào đây để xác minh>4. Kiểm tra email đăng ký5. Nhấn chọn <Xác Thực NGAY> trong email