A : 
ระบบการฝากเงินรูปแบบใหม่ของ "บัญชีภายในประเทศ"  **จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 10 มีนาคม 2563**

ในการทำรายการฝากเงินรูปแบบใหม่ FUN88 ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ลดขั้นตอนการฝากเงิน ทั้งสะดวก และรวดเร็วขึ้น ในการเลือกฝากเงินรูปแบบใหม่ของ "บัญชีภายในประเทศ" นั้น ให้สมาชิกสังเกตที่ไอค่อน จะมีแจ้งเตือนว่า "แบบใหม่" โดย FUN88 ได้ให้บริการที่ง่ายขึ้นแค่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น 

**หมายเหตุ : ระบบการฝากเงิน "บัญชีภายในประเทศ" รูปแบบเก่า ยังคงสามารถเลือกใช้งานเช่นกัน**หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "ฝากเงิน" จากนั้น เลือกฝากเงินรูปแบบใหม่ของ "บัญชีภายในประเทศ" ขั้นตอนที่ 1
- ทำการกรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก 
- เลือกธนาคารฝากเงิน
- เลือกบัญชที่ต้องการฝากเข้า
 

- เมื่อได้ข้อมูลเลขที่บัญชี ให้ทำรายการโอนเงิน ขั้นตอนที่ 2
- ทำการแจ้งฝาก เมื่อทำการโอนเงินสำเร็จ 
- บันทึกบัญชีต้นทาง (บัญชีที่ใช้ในการฝาก ต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อที่ใช้สมัครสมาชิกเท่านั้น)
- ใส่ข้อมูล (1) วันที่ทำรายการฝากเงิน / (2) เวลาฝากตามหลักฐานการโอน / (3) ทำการแนบสลิปเงินฝาก จากนั้นคลิกที่ "ตกลง"


เมื่อทำรายการครบ 2 ขั้นตอน เรียบร้อยแล้วรายการฝากเงินจะอนุมัติภายใน 30 นาที
ระบบฝากเงิน  "บัญชีภายในประเทศ" นี้รองรับหลายรูปแบบ เช่น ตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ฝากเงินสด ออนไลน์แบงก์กิ้ง และโมบายแบงก์กิ้ง 
*ไม่รองรับการฝากเงินผ่านตู้บุญเติม, 7-Eleven, True wallet และ Airpay*