A: การฝากเงินแบบออนไลน์ Fast Baht ขั้นต่ำ 100 บาท


รองรับธนาคารออนไลน์ตัวอย่างขั้นตอนการฝาก Fast Baht :

ขั้นตอนที่ 1   1)  ทำการล็อกอินเข้าระบบ FUN88

                   2)  คลิกที่หัวข้อ “ฝากเงิน”

                   3)  เลือก “Fast Baht”ขั้นตอนที่ 2  ทำการกรอกข้อมูลการฝาก > จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”
                    

      *ข้อมูล*
ขั้นตอนที่ 3  หลังจากที่กดปุ่ม “ตกลง” > จะมีหน้าต่างเข้าสู่ระบบจากธนาคารออนไลน์ของสมาชิกปรากฎขึ้น กรุณาทำการล็อกอินเข้าบัญชีธนาคารออนไลน์ของท่าน

                     
ขั้นตอนที่ 4   สมาชิกจะได้รับรหัส  OTP จากธนาคารของท่านส่งไปยังมือถือจากนั้นกรอกรหัส  OTP และกดยืนยันการโอนเงิน

                      ยอดเงินจะปรับภายใน 5 -  10 นาที หรือในกรณีที่ยอดเงินไม่ปรับกรุณาติดต่อห้องช่วยเหลือสด

                       สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการฝากเงินได้ที่หัวข้อ "ประวัติ"